Երանի՜ նրանց, որ կարդում են այս մարգարեության խոսքերը և երանի՜ նրան, ով լսում և պահում է այն, ինչ որ գրուած է նրա մեջ. որովհետեւ մոտ է ժամանակը: (Հայտնություն 1:3)
Այս էջը նախատեսված է Սուրբ Գրքից հատվածներ ընթերցելու համար: (գործում է 01 2012-ից)

Մատթեոս 12

33 Կամ ծառը բարի արէք՝ եւ նորա պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արէք՝ եւ նորա պտուղն էլ չար. Որովհետեւ ծառը պտղիցը կ’ճանաչուի։ 34 Իժերի զաւակներ, դուք ի՞նչպէս կարող էք բարի խօսել՝ որ չար էք. Որովհետեւ սրտի աւելացածիցը կ’խօսի բերանը։
Երանի՜ նրանց, որ կարդում են այս մարգարէութեան խօսքերը եւ երանի՜ նրան, ով լսում եւ պահում է այն, ինչ որ գրուած է նրա մէջ. որովհետեւ մոտ է ժամանակը: (Հայտնություն 1:3)

Էջում տեղադրված բոլոր խոսքերը

1 Թագավորաց 14 1 Թագավորաց 2 1 Թեսաղոնիկե 5 1 Թեսաղոնիկեցիս 5 1 Կորնթացիս 10 1 Կորնթացիս 15 1 Կորնթացիս 9 1 Հովհաննես 1 1 Հովհաննես 1գլ 1 Հովհաննես 2 1 Հովհաննես 5 1 Պետրոս 1 1 Տիմոթեոս 4 1Հովհաննես 2 2 Թագավորաց 14 2 Թեսաղոնիկեցիս 2 2 Կորնթացիս 5 2 Կորնթացիս 6 2 Մնացորդաց 16 2 Պետրոս 3 2 Պետրոս 4 2 Տիմոթեոս 3 2 Օրինաց 18 2 Օրինաց 24 2 օրինաց 7 2 Օրինաց 8 Ա Կորնթացիս 1 Ա Կորնթացիս 10 Ա Կորնթացիս 15 Ա Կորնթացիս 6 Ա Կորնթացիս 7 Ա Հովհաննես 5 Ա Տիմոթեոս 2 Ա Տիմոթեոս 6 Աբդիա Ամբակում 2 Ամովս 8 Առակաց 1 Առակաց 11 Առակաց 13 Առակաց 14 Առակաց 15 Առակաց 16 Առակաց 19 Առակաց 20 Առակաց 21 Առակաց 22 Առակաց 23 Առակաց 27 Առակաց 28 Առակաց 4 Առակաց 8 Բ Կորնթացիս 6 Բ Հովհաննես Գաղ. 5 Գաղատացիս 1 Գաղատացիս 4 Գաղատացիս‎ 6 Գործք Առաքելոց 4 Դանիել 12 Դանիել 2 Դանիել 4 Եբրայեցիս 10 Եբրայեցիս 12 Եբրայեցիս 13 Եբրայեցիս 4 Եբրայեցիս 9 Եզեկիել 18 Եզեկիել 33 Ելից 14 Ելից 15 Ելից 20 Ելից 22 Ելից 23 Եսայի 51 Եսայիա 1 Եսայիա 12 Եսայիա 13 Եսայիա 40 Եսայիա 45 Եսայիա 5 Եսայիա 51 Եսայիա 55 Եսայիա 57 Եսայիա 58 Եսայիա 60 Եսայիա 9 Երգ երգոց 8 Երեմիա 10 Երեմիա 17 Երեմիա 2 Երեմիա 3 Երեմիա 30 Երեմիա 5 Երեմիայի ողբերը 3 Եփեսացիս 2 Եփեսացիս 4 Եփեսացիս 5 Զաքարիա 13 Ժողավող 5 Ժողովող 1 Ժողովող 10 Ժողովող 12 Ժողովող 2 Ժողովող 4 Ժողովող 5 Ժողովող 6 Ժողովող 7 Ժողովող 8 Կողոսացիս 1 Կողոսացիս 2 Հակոբոս 1 Հակոբոս 2 Հակոբոս 4 Հակոբոս 4.11-17 Հակոբոս 5 Հայտնություն 13 Հայտնություն 22 Հայտնություն 3 Հայտնություն 6 Հեսու 1 Հոբ 34 Հոբ 36 Հոբ 36.21 Հովհաննես 1 Հովհաննես 11 Հովհաննես 12 Հովհաննես 14 Հովհաննես 15 Հովհաննես 3 Հովհաննես 5 Հովհաննես 6 Հովհաննես 9 Հովհաննեսի 1-ին թուղթ 1 Հովհաննեսի 1-ին թուղթ 5 Հովնան 2 Հուդա Հռոմ. 8 Հռովմաեցիս 10 Հռովմաեցիս 6 Հռովմայեցիս 10 Հռովմայեցիս 12 Հռովմայեցիս 14 Հռովմայեցիս 6 Հռովմեացիս 4 Հռովմեացիս 6 Հռովմեացիս 8 Ղուկաս 12 Ղուկաս 13 Ղուկաս 15 Ղուկաս 18 Ղուկաս 2 Ղուկաս 21 Ղուկաս 5 Ղուկաս 6 Ղուկաս 8 Մաղաքիա 1 Մաղաքիա 3 Մաղաքիա 4 Մատթեոս 7 Մատթեոս 1 Մատթեոս 12 Մատթեոս 13 Մատթեոս 24 Մատթեոս 24.36 Մատթեոս 3 Մատթեոս 6 Մատթեոս 7 Մարկոս 1 Մարկոս 10 Մարկոս 13 Մարկոս 16 Միքիա 7 Նաում 2 Ովսեէ 14 Ովսէէ 10 Ովսէէ 14 Ովսէէ 6 Սաղմոս 1 Սաղմոս 108 Սաղմոս 116 Սաղմոս 118 Սաղմոս 119 Սաղմոս 12 Սաղմոս 125 Սաղմոս 130 Սաղմոս 145 Սաղմոս 25 Սաղմոս 27 Սաղմոս 30 Սաղմոս 37 Սաղմոս 40 Սաղմոս 46 Սաղմոս 49 Սաղմոս 56 Սաղմոս 62 Սաղմոս 68 Սաղմոս 71 Սաղմոս 73 Սաղմոս 89 Սաղմոս 91 Սաղմոս 97 Տիտոս 2 Փիլիպեցիս 4