Երանի՜ նրանց, որ կարդում են այս մարգարեության խոսքերը և երանի՜ նրան, ով լսում և պահում է այն, ինչ որ գրուած է նրա մեջ. որովհետեւ մոտ է ժամանակը: (Հայտնություն 1:3)
Այս էջը նախատեսված է Սուրբ Գրքից հատվածներ ընթերցելու համար: (գործում է 01 2012-ից)

Ղուկաս 2

6 Եւ եղաւ երբոր նորանք այնտեղ էին. Նորա ծնելու օրերը լրացան։ 7 Եւ իր անդրանիկ որդին ծնեց, եւ պատեց խանձարուրներով եւ մսուրի մէջ դրաւ. Որովհետեւ այն իջեւանումը տեղ չ’կար նորանց համար։   8 Եւ այն տեղումը հովիւներ կային դաշտումը կացող, որ գիշերն իրանց հօտերը պահում էին։ 9 Եւ ահա Տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նորանց առաջին, եւ Տիրոջ փառքը նորանց շուրջը ծագեց. Եւ մեծ վախով վախեցան։ 10 Եւ հրեշտակն ասեց նորանց. Մի վախենաք, որովհետեւ ահա մեծ ուրախութիւն եմ աւետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի. 11 Թէ այսօր ձեզ Փրկիչ ծնուեցաւ Դաւիթի քաղաքումը. Որ է Քրիստոս Տէրը։ 12 Եւ այս լինի ձեզ նշան. Մի երեխայ կ’գտնէք խանձարուրներով պատած, եւ մսուրի մէջ դրած։ 13 Եւ յանկարծակի այն հրեշտակի հետ եղաւ երկնաւոր զօրքի մի բազմութիւնը, որ Աստուծուն օրհնում էին եւ ասում. 14 Փառք Աստուծոյ բարձունքումը, եւ երկրի վերայ՝ խաղաղութիւն, եւ մարդկանց մէջ հաճութիւն։ 
Երանի՜ նրանց, որ կարդում են այս մարգարէութեան խօսքերը եւ երանի՜ նրան, ով լսում եւ պահում է այն, ինչ որ գրուած է նրա մէջ. որովհետեւ մոտ է ժամանակը: (Հայտնություն 1:3)

Էջում տեղադրված բոլոր խոսքերը

1 Թագավորաց 14 1 Թագավորաց 2 1 Թեսաղոնիկե 5 1 Թեսաղոնիկեցիս 5 1 Կորնթացիս 10 1 Կորնթացիս 15 1 Կորնթացիս 9 1 Հովհաննես 1 1 Հովհաննես 1գլ 1 Հովհաննես 2 1 Հովհաննես 5 1 Պետրոս 1 1 Տիմոթեոս 4 1Հովհաննես 2 2 Թագավորաց 14 2 Թեսաղոնիկեցիս 2 2 Կորնթացիս 5 2 Կորնթացիս 6 2 Մնացորդաց 16 2 Պետրոս 3 2 Պետրոս 4 2 Տիմոթեոս 3 2 Օրինաց 18 2 Օրինաց 24 2 օրինաց 7 2 Օրինաց 8 Ա Կորնթացիս 1 Ա Կորնթացիս 10 Ա Կորնթացիս 15 Ա Կորնթացիս 6 Ա Կորնթացիս 7 Ա Հովհաննես 5 Ա Տիմոթեոս 2 Ա Տիմոթեոս 6 Աբդիա Ամբակում 2 Ամովս 8 Առակաց 1 Առակաց 11 Առակաց 13 Առակաց 14 Առակաց 15 Առակաց 16 Առակաց 19 Առակաց 20 Առակաց 21 Առակաց 22 Առակաց 23 Առակաց 27 Առակաց 28 Առակաց 4 Առակաց 8 Բ Կորնթացիս 6 Բ Հովհաննես Գաղ. 5 Գաղատացիս 1 Գաղատացիս 4 Գաղատացիս‎ 6 Գործք Առաքելոց 4 Դանիել 12 Դանիել 2 Դանիել 4 Եբրայեցիս 10 Եբրայեցիս 12 Եբրայեցիս 13 Եբրայեցիս 4 Եբրայեցիս 9 Եզեկիել 18 Եզեկիել 33 Ելից 14 Ելից 15 Ելից 20 Ելից 22 Ելից 23 Եսայի 51 Եսայիա 1 Եսայիա 12 Եսայիա 13 Եսայիա 40 Եսայիա 45 Եսայիա 5 Եսայիա 51 Եսայիա 55 Եսայիա 57 Եսայիա 58 Եսայիա 60 Եսայիա 9 Երգ երգոց 8 Երեմիա 10 Երեմիա 17 Երեմիա 2 Երեմիա 3 Երեմիա 30 Երեմիա 5 Երեմիայի ողբերը 3 Եփեսացիս 2 Եփեսացիս 4 Եփեսացիս 5 Զաքարիա 13 Ժողավող 5 Ժողովող 1 Ժողովող 10 Ժողովող 12 Ժողովող 2 Ժողովող 4 Ժողովող 5 Ժողովող 6 Ժողովող 7 Ժողովող 8 Կողոսացիս 1 Կողոսացիս 2 Հակոբոս 1 Հակոբոս 2 Հակոբոս 4 Հակոբոս 4.11-17 Հակոբոս 5 Հայտնություն 13 Հայտնություն 22 Հայտնություն 3 Հայտնություն 6 Հեսու 1 Հոբ 34 Հոբ 36 Հոբ 36.21 Հովհաննես 1 Հովհաննես 11 Հովհաննես 12 Հովհաննես 14 Հովհաննես 15 Հովհաննես 3 Հովհաննես 5 Հովհաննես 6 Հովհաննես 9 Հովհաննեսի 1-ին թուղթ 1 Հովհաննեսի 1-ին թուղթ 5 Հովնան 2 Հուդա Հռոմ. 8 Հռովմաեցիս 10 Հռովմաեցիս 6 Հռովմայեցիս 10 Հռովմայեցիս 12 Հռովմայեցիս 14 Հռովմայեցիս 6 Հռովմեացիս 4 Հռովմեացիս 6 Հռովմեացիս 8 Ղուկաս 12 Ղուկաս 13 Ղուկաս 15 Ղուկաս 18 Ղուկաս 2 Ղուկաս 21 Ղուկաս 5 Ղուկաս 6 Ղուկաս 8 Մաղաքիա 1 Մաղաքիա 3 Մաղաքիա 4 Մատթեոս 7 Մատթեոս 1 Մատթեոս 12 Մատթեոս 13 Մատթեոս 24 Մատթեոս 24.36 Մատթեոս 3 Մատթեոս 6 Մատթեոս 7 Մարկոս 1 Մարկոս 10 Մարկոս 13 Մարկոս 16 Միքիա 7 Նաում 2 Ովսեէ 14 Ովսէէ 10 Ովսէէ 14 Ովսէէ 6 Սաղմոս 1 Սաղմոս 108 Սաղմոս 116 Սաղմոս 118 Սաղմոս 119 Սաղմոս 12 Սաղմոս 125 Սաղմոս 130 Սաղմոս 145 Սաղմոս 25 Սաղմոս 27 Սաղմոս 30 Սաղմոս 37 Սաղմոս 40 Սաղմոս 46 Սաղմոս 49 Սաղմոս 56 Սաղմոս 62 Սաղմոս 68 Սաղմոս 71 Սաղմոս 73 Սաղմոս 89 Սաղմոս 91 Սաղմոս 97 Տիտոս 2 Փիլիպեցիս 4